EmailX( voorheen witter)FacebookLinkedIn

MenuWaar mensen elkaar ontmoeten, worden ideeën geboren en ontstaat nieuwe energie. Waar we samenwerken ontstaan nieuwe industrieën en diensten, nieuwe manieren van vervoer en opslag.Zo werken wij bij Havenbedrijf Amsterdam; zelfstandig maar altijd samen met onze partners; uit de stad, de regio en de hele wereld. In een tijd waarin alles duurzamer, innovatiever en schoner moet worden. En om onze grote ambities waar te maken, zijn wij op zoek naar nieuw ambitieus talent.
De Amsterdamse havenLINK
Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging aan de Noordzee, goede verbindingen naar de Europese markt en de nabijheid van luchthaven Schiphol is de haven een logistiek knooppunt van wereldformaat voor internationale goederenstromen van en naar Europa. Bij de havenregio Amsterdam horen ook de havens van Zaanstad, Beverwijk en Velsen/IJmuiden. De bedrijven in de havenregio verwerken jaarlijks ruim 95 miljoen ton goederen (waarvan zo’n 78 miljoen ton in de haven van Amsterdam). De goederen worden van de schepen geladen, opgeslagen en op transport gezet naar de volgende bestemming. Een flink deel van de goederen wordt bovendien bewerkt in de haven. Zo worden geraffineerde olieproducten gemengd tot benzine, worden onderdelen in monitors gezet, auto’s klaargemaakt volgens de wens van de dealer en worden cacaobonen, sojabonen en plantaardige oliën bewerkt tot halffabricaat voor de voedingsmiddelen-, farmaceutische en veevoederindustrie. In de havenregio werken 59.000 mensen bij haven- of havengerelateerde bedrijven.
Havenbedrijf Amsterdam NV

Wij willen een bijdrage leveren aan een sterke internationale positie van de haven en de regio en wij stimuleren groei bij bedrijven. Uiteraard met onze kerntaak als basis: het ontwikkelen, exploiteren en beheren de Amsterdamse haven en haventerreinen met als doel economische ontwikkeling en groeiende werkgelegenheid. Wij zorgen daarbij voor een vlotte, veilige en milieuverantwoorde afhandeling van het scheepvaartverkeer. De haven kan alleen groeien in balans met de omgeving. Duurzaamheid, innovatie en een leefbare omgeving zijn dan ook ons uitgangspunt. Als Port of partnerships werken wij intensief samen met inspirerende partners in het bedrijfsleven, andere havens, kennisinstituten en overheden. Want het belang van de haven reikt verder dan alleen Amsterdam en de havenbedrijven. Wij ontwikkelen de haven tot een netwerkhaven, waar je snel de juiste mensen, organisaties en kennis kunt verzamelen om te innoveren en kansen om te zetten in business. Samenwerking binnen en buiten de haven, regionaal, nationaal en internationaal, levert alle partijen meer op. Zo geven wij invulling aan onze missie: grensverleggend waarde creëren, voor onze klanten en onze omgeving.
Verbinding, duurzaamheid en innovatie

De Amsterdamse havenregio zit vol kansen en mogelijkheden. Dit komt door de strategische ligging en door de link met de Metropoolregio Amsterdam. Hier werken lokale en regionale overheden samen aan een krachtige economische regio, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. In 2030 zien wij een dynamische metropoolhaven voor ons, die de krachten bundelt van de drie sterke Amsterdamse kenmerken: het logistieke knooppunt van wereldformaat, de hoogwaardige regionale industrie en de veelzijdige stedelijke dienstensector. Hier zijn allerlei vormen van samenwerking mogelijk, bijvoorbeeld tussen grote multinationals en kleine creatieve bedrijven. Wij willen de verschillende partijen zo goed mogelijk met elkaar verbinden, zodat ze elkaar vinden, versterken en uitdagen tot innovaties. Zo wordt de haven een proeftuin voor nieuwe concepten en technologieën. Daarbij richten we ons op productie van en handel in duurzame energie en op de circulaire economie, waarbij afval en reststromen worden omgezet in grondstoffen en energie. Ook stimuleren we duurzame bedrijfsvoering, schone scheepvaart en innovatie in veiligheid, toezicht en logistiek.